Werken met chemicaliŽn tijdens zwangerschap.

De ARBO-wet en het ARBO-besluit zijn duidelijk als er gewerkt moet worden met chemicaliŽn!

CASUS (een mailtje aan de TOA-discussiegroep:)

Hallo allemaal. Bij deze een vraagje namens de toa scheikunde.
Zij heeft onlangs te horen gekregen dat ze in verwachting is, en vraagt zich nu af wat er verantwoord is op het gebied van chemicaliŽngebruik. Heeft iemand hier ervaring mee, of kan er iemand bruikbare tips aanleveren (bij voorkeur met referentiebronnen??)

Bij voorbaat dank.
J.P.

Beste J.,
Ik heb het een en ander voor je opgezocht dat van belang kan zijn voor je zwangere collega. Ten aanzien van zwangere vrouwen, die werken met gevaarlijke stoffen, gelden beschermende voorschriften in het ARBO-besluit (afdeling 10, hoofdstuk 4).
Voorbeeld: Artikel 4.108 bepaalt " dat werken met lood(verbindingen) niet verplicht aan een zwangere of zogende werkneemster kan worden opgelegd"
Zij mag dit werk dus met een beroep op de wet weigeren.
Daarnaast geeft beleidsregel 1.42 aan dat de werkgever een zwangere of zogende werkneemster niet kan verplichten om met de volgende stoffen te werken:

kankerverwekkende stoffen
mutagene stoffen
en stoffen die giftig zijn voor de voortplanting

Het bovenstaande heb ik geciteerd uit het boek: P.R.M. Kerklaan; Gevaarlijke stoffen op het werk; 1997; SDU, Den Haag.

Overigens kan ik meedelen dat aan de hand van de H-zinnen op de verpakking van de chemicaliŽn ook informatie is te halen:
H350: kan kanker veroorzaken;
H351: verdacht kankerverwekkend;
H340: kan erfelijke genetische schade veroorzaken;
H341: verdacht van het veroorzaken van genetische schade

H350i: kan kanker bij inademing veroorzaken;
H360F: kan de vruchtbaarheid schaden;
H360D: kan het ongeboren kind schaden;
H361f: mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid;
H361d: mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind

Loodverbindingen hebben H360DF

Dichromaten hebben H340 H350 H360FD

Chromaten hebben H340 H350i

Kobalt(II)chloride heeft H360F H350i en H341.


Meer over zwangerschap en ARBO-zaken:

1. P.R.M.Kerklaan; Gevaarlijke stoffen op het werk; 1997; SDU Uitgevers, Den Haag.

2. AI-12, Zwangerschap en arbeid; SDU Uitgevers, Den Haag.

3. CHEMIEKAARTEN, 31e editie; 2016; SDU Den Haag.

Top

Linke Soep! HOME