Bens Linke Soep

Laatste update, april 2018

- HOME -
(Klik hier om deze website zonder frames in te zien.)
- LINKS -

- VEILIGHEID IN DE LES -
- INDEX -

A

AIDS
Alkalimetalen
Ammoniakfontein
Ammoniumdichromaat (1)
Ammoniumdichromaat (2)
Azijnzuuranhydride
B

Bloed
Broom
BSE
Buskruit
C

Chroom(VI)zouten (1)
Chroom(VI)zouten (2)
Chloor
Chloor (gasflessen)
Corrosieve gassen (gasflessen)
D

Druk, onder- en boven-
E

Ethanol, oxidatie met kaliumpermanganaat
Ether, ontsteking van
Ether, peroxiden in
Ethoxyethaan, ontsteking van (1)
Ethoxyethaan, ontsteking van (2)
Ethylacetaat
Ethylethanoaat
F

Fluorwaterstofzuur
Fosfor
Fosfor, rode (+kaliumchloraat)
G

Gasbereiding
Gasflessen, corrosieve gassen
H

Halogenen
Hepatitis
Heptaan
Hexaan
I

Infraroodlamp
J

Jood
K

Kaliloog
Kalium
Kaliumperoxide, vorming van
Kaliumchloraat (1)
Kaliumchloraat (2)
Kaliumchloraat (3)
Kaliumchromaat
Kaliumdichromaat
Kaliumnitraat
Kaliumpermanganaat
Kipp-toestel
Koeienogen
Kookvertraging
L

Lecturebottles
Licht ontvlambaar
Loodverbindingen
Loog
M

Mangaan(IV)oxide (+kaliumchloraat)
Mangaan(IV)oxide (+kaliumchloraat)
N

Natrium
Natriumfluoride
Natronloog
Natrium, opsluiten van
Natriumhydroxide, nevel van
Natriumtang
O

Onderdruk
Ontleding, ammonium dichromaat (1)
Ontleding, ammonium dichromaat (2)
Ontleding, kaliumchloraat
Ontleding, kaliumchloraat
Ontleding, kaliumchloraat
Ontsteking
Ontvlambaar
Overdruk
P

Pentaan
Peroxiden (in ethers)
Peroxiden (op kalium)
PET-raket
Petroleumethter
Pikrinezuur
Q

R

Roze fontein
S

Spatscherm
Spiritus, koken van
Strijkijzer
Suiker (+kaliumchloraat)
T

Tandpasta, natriumfluoride in
Thermietreactie
U

V

Vacuum
Vlampunt
Veiligheidsbril
Veiligheidscherm
W

Waterstofbereiding
Waterstof en alkalimetalen.
Waterstofsulfide (gasflessen)
Y

Z

Zwangerschap
Zwaveldioxide (gasflessen)