Werken met loog.

De gevaren van oplossingen van natrium- of kaliumhydroxide worden vaak onderschat.

De directe gevolgen van ongelukken met natron- of kaliloog doen niet onder die van geconcentreerde zuren. Het is ook bekend dat kleinere concentraties schadelijke gevolgen kunnen hebben, vooral bij het contact met de ogen.

CASUS: "..Een leerling was de spullen van een practicum aan het opruimen. Even daarvoor, had ze experimenten gedaan met betrekking tot het onderwerp oplosenthalpie. En van de reagaeerbuizen bevatte een geconcentreerde loogoplossing, die was gemaakt door een korreltje natriumhydroxidr in een paar mL water op te lossen, waarbij de temperatuur gemeten moest worden. Tijdens het opruimen liet ze de thermometer in deze buis vallen, dat tot gevolg had, dat de thermometer dwars door de buis viel en het loog op haar schoen terecht kwam. De schoen werd zo snel mogelijk uit getrokken en het gemorste loog werd direct met veel water er van af gespoeld. Dit baatte echter niet, de volgende dag zat er een gat in.."

In de tabel zijn de gevaren van een geconcentreerde oplossing van natriumhyroxide naast die van geconcentreerd zwavelzuur gezet. De tabel spreekt voor zich.

Stofnaam:

natronloog 33% (10M)

geconcentreerd zwavelzuur tot 98%

Uiterlijk

kleurloze viskeuze oplossing in water.

kleurloze viskeuze vloeistof

Reageert heftig met:

zuren

basen, organische verbindingen en veel andere stoffen

Etst:

aluminium, koperlegeringen, siliciumhoudende legeringen, lood, staal (>50C), ijzer(>50C) en tin(>50C)

onedele metalen (behalve lood)

Explosiegevaar:

nee

ja, tengevolge van reacties

Gevolgen bij inademing damp of nevel:

bijtend, keelpijn, hoesten, kortademigheid

bijtend, keelpijn, hoesten, kortademigheid, ademnood

Gevolgen bij contact met de huid:

bijtend, ernstige brandwonden

bijtend, roodheid, pijn ernstige brandwonden

Gevolgen bij contact met de ogen:

bijtend, roodheid, pijn, slecht zien

bijtend, roodheid, pijn, slecht zien

Gevolgen bij inslikken:

bijtend, buikkrampen, braken, diarree

bijtend, keelpijn, buikpijn, braken diarree

Pictogram

Corrosief/etsendGHS05
Signaalwoord: GEVAAR

Corrosief/etsendGHS05
Signaalwoord: GEVAAR

H-zinnen

290-314

290-314

P-zinnen

280-(301+330+331)-(305+351+338)-(308+310)

280-(301+330+331)-(305+351+338)-(308+310)

Deze gegevens zijn grotendeels ontleend aan Chemiekaarten (Uitg. SDU, Den Haag, 31ste editie 2016)

Linke Soep! HOME