Gasbereiding met het toestel van Kipp.

Het toestel van Kipp is een apparaat waarmee op een handige manier gassen kunnen worden bereid. In het verleden, toen er nog geen lecture-bottles of gascilinders bestonden, was dit apparaat handig voor het gebruik in laboratoria, waar grote hoeveelheden gassen nodig waren.
Toch kleven een aantal risico's bij het gebruik van dit apparaat, met name door het feit dat het apparaat geheel van glas is gemaakt.

Het apparaat bestaat uit drie kamers of niveau's: de onderste kamer bevat een zuur (meestal zoutzuur), dit reservoir staat, door middel van een smalle opening, in verbinding met de middelste kamer, waaraan een kraan zit. Dit middelste reservoir bevat korrels of brokken van een stof. De aard van deze stof is afhankelijk van het gas dat bereid moet worden.
De bovenste kamer, tenslotte, bevat ook het zuur. Het bovenste reservoir staat met een pijp in contact met de onderste kamer.

Een klassieke afbeelding van het gasontwikkelingstoestel volgens Kipp
Als de kraan open staat, zakt het vloeistofniveau, waardoor het zuur van de bovenste kamer naar de onderste kamer verplaatst. Hierdoor wordt het zuur naar het middelste reservoir gestuwd, zodat het kan reageren met de stof in de middelste kamer.

Als de kraan weer wordt dichtgedraaid, zal de druk door de gasontwikkeling in het middelste reservoir stijgen. Het zuur wordt daardoor in de onderste kamer geperst, zodat het contact met het zuur en de reagerende stof wordt verbroken. De gasontwikkeling stopt. Het zuur is tegelijkertijd weer naar het bovenste reservoir gestuwd. Zo kan het toestel keer op keer weer gebruikt worden.

CASUS:
....Een klas krijgt een demonstratie te zien van het toestel van Kipp, waarmee waterstofgas wordt gemaakt. Het toestel bevat brokken zink en zoutzuur. Van het zoutzuur is de concentratie niet goed bekend, want het etiket op de fles bevat geen volledige informatie. Later blijkt het om geconcentreerd zoutzuur te gaan.
De kraan werd opengezet en het zoutzuur begon hevig met het zink te reageren. De druk binnen het toestel ging drastisch omhoog, gevolg: het Kipp-toestel explodeerde. Het geconcentreerde zoutzuur kwam op de grond terecht en taste direct het zeil aan. Gelukkig was er geen persoonlijk letsel......

Dit ongeluk deed zich dus voor omdat de betrokken docent niet deskundig genoeg was om het apparaat te bedienen. De concentratie van het zoutzuur was dus te groot, de slecht ge-etikeerde fles bleek dus geconcentreerd zoutzuur te bevatten. Gewoonlijk wordt zoutzuur van 3 M of lager gebruikt.
Een ongewenste drukopbouw kan ook ontstaan, indien er schilfertjes van de te reageren stof, via de nauwe opening in het onderste reservoir komen. De gasontwikkeling gaat dan door tot het materiaal is weggereageerd.

CASUS:
...Mijn collega stootte per ongeluk tegen het Kipp-toestel aan. Precies tegen de kraan. Het gevolg was dat de kraan afbrak. Hierdoor begon het apparaat waterstofgas te produceren. Omdat de kraan van het toestel was afgebroken, kon de reactie niet meer worden gestopt. Gelukkig stond het apparaat in de zuurkast, zodat het ontstane waterstof door de afzuiging werd weggevoerd.....

Dus voorzichtigheid geboden!!

Linke Soep! HOME