Verbranding van witte fosfor.

Het proefje waarmee de lage ontbrandingstemperatuur (30 graden C) van witte fosfor kan worden getoond, is niet helemaal zonder gevaar. Door ondeskundig gebruik kan het fosfor voortijdig ontbranden. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden als het stukje fosfor boven water wordt gesneden. Door de wrijvingswarmte wordt hierdoor snel de ontbrandingstemperatuur bereikt.

CASUS: ..ik uit het kabinet geroepen door een docent, die in paniek was geraakt. Een stukje fosfor was spontaan gaan branden met de nodige dikke rook. Het bleek dat deze docent het fosfor niet onder water had gesneden. Ik heb de brand met koolzuur en zand kunnen blussen...

Een aantal van mijn collega's wil het proefje niet meer doen en geven de voorkeur om het proefje te laten zien door middel van een videopresentatie.

Bij calamiteit als volgt handelen: klas ontruimen. Brandend fosfor blussen met zand of koolzuursneeuw (en daarna bedekken met zand). Een schuimblusser is ook geschikt. Het zandafval kan daarna in een schaal in de zuurkast worden verhit zodat nog aanwezige stukjes fosfor kunnen worden verbrand. Als iemand een betere oplossing weet: ik houd mij aanbevolen!

Tijdens een cursus in Utrecht heb ik vernomen dat in een aantal gemeenten in Nederland een verbod bestaat op het uitvoeren van dit proefje. Met andere worden: dit zou dan in de Algemene Politieverordening opgenomen moeten zijn. Wie kan dat bevestigen?

Bijdrage: Auteur

YouTube: Phosphorus - Periodic Table of Videos

Linke Soep HOME!