Corrosieve gassen in gasflessen en lecturebottles.

Corrosieve gassen in gasflessen en/of lecture-bottles kunnen bij langdurig opslag aanleiding geven tot gevaarlijke situaties. Met name door het feit dat de afsluiter door corrosie zwaar kan worden aangetast.

Er zijn scholen die ten behoeve van verschillende practica diverse gassen in voorraad hebben. De meest handige en veilige manier om gassen bewaren en op te slaan, zijn de z.g.n. lecture-bottles: miniatuurgasflesjes met een beperkte hoeveelheid gas onder druk. Echter, bij langdurige opslag kunnen bij de corrosieve gassen levensgevaarlijke situaties ontstaan.

CASUS:
"..Toen ik, 16 jaar geleden, pas op onze school begon trof ik drie zwaar gecorrodeerde lecturebottles aan die resp. gevuld waren met chloorgas, zwaveldioxide en waterstofsulfide. De afsluiters van de cilinders werden nota bene bediend met een waterpomptang, omdat zij niet meer handmatig waren open te draaien!! Na veel maanden moeizaam heen en weer gepraat met de betrokken docenten, kreeg ik (pas na initiatief van een nieuwkomende docent) het toch voor elkaar om de flessen te laten afvoeren..."

Het is niet ondenkbaar dat bij vergaande corrosie, de afsluiter van de fles afbreekt (of gaat lekken). Bij zeer giftige gassen zoals chloor zou dit wel eens tot rampzalige gevolgen kunnen leiden!

Linke Soep! HOME