Buskruit in de klas.

Is het wel zo verantwoord om proefjes met buskruit in de klas te doen?

De hieronder beschreven casus heeft betrekking op het proefje in het boek Chemie 3HV (lit.1).

"Demonstratieproef 19: Buskruit.

In een reageerbuis brengen we een schepje buskruit. Dit is een mengsel van koolstof, zwavel en salpeter (kaliumnitraat B.D.). We verwarmen de buis tot het buskruit ontbrandt."

CASUS:
"..onze docent, zeer ervaren, overkwam het op zijn andere school dat het buisje met buskruit ontplofte en de glassplinters de lln bereikten, door pure mazzel zonder gevolgen. sindsdien durft hij hem niet meer uit te voeren...."

Wij hebben er ons hoofd over gebroken hoe dit kon en komen er niet uit. Ik denk aan twee mogelijkheden:

Misschien weet iemand iets meer? voorlopig lijkt mij explosieve stoffen in reageerbuizen een foute combinatie.

Bijdrage van Hijmen Schilperoort.


Van kaliumnitraat is het bekend dat het met brandbare of reducerende stoffen heftig kan reageren met kans op brand en explosie. (lit.2)

Nadat buskruit is ontstoken, treedt (bij benadering) de volgende reactie op:

4KNO3 + 4C + S --> 2K2CO3 + 2CO2 + 2N2 (lit.3)

Geciteerde literatuur:

  1. CHEMIE 3HAVO/VWO, 4e druk; 1995; Wolters-Noordhof, Groningen; pag. 180 .
  2. Chemiekaarten; 2000; TNO-Arbeid, VNCI, Ten Hagen Stam, Den Haag
  3. M. Groothuizen; Vuurwerk, in Chemische Feitelijkheden; 1985; Samson Tjeenk Willink; Alphen aan den Rijn; pag.033
Verwant onderwerp: Kaliumchloraat in de klas.

Linke Soep! - HOME