Bloedprikken in de klas.

Besmettingsrisico voor AIDS en Hepatitis?

De vraag of op een middelbare school bloed geprikt mag worden was vaak een bron van misverstanden en discussie. In de jaren dat de gevaren van, met name, het HIV-virus onderkend werden, ontstond al snel de veronderstelling van een verbod.
Dit was destijds een reden om navraag bij diverse instanties (waaronder ministerie van OCW, ministerie van VWS, FNV, GGD). Er bleken destijds geen wettelijke regels aangaande het bloedprikken op scholen te bestaan. Alleen onder speciale voorwaarden werd het door de diverse scholen toegestaan. Ondertussen hebben de Sociale partners in het onderwijs (werkgevers en vakbonden) afgesproken om bloedprikken in het kader van leerlingenpractica niet meer toe te staan. De discussie is hierbij dus gesloten.

Een alternatieve mogelijkheid is het gebruik van de 'Practicumset Bloed en Afweer'. Deze wordt geleverd door Sanquin.


Meer informatie:
ARBO-informatie: AI-9, Biologische agentia; SDU-Uitgevers, Den Haag.

De Arbocatalogus-VO

Sanquin/Onderwijs


Top

Linke Soep! HOME