Proeven met alkalimetalen.

De effecten die optreden bij de reactie van natrium en kalium met water zijn algemeen bekend: er treedt een heftige reactie op, waarbij het zeer licht ontvlambare waterstofgas ontstaat. Dit soort experimenten zijn echter niet zonder gevaar en uiterste voorzichtigheid is geboden.

Het metaal kalium heeft bovendien nog een ander risicovol aspect, n.l. de vorming van peroxiden, waarbij een kans op explosie bestaat bij het snijden van het metaal.
Inhoud van de pagina's:
Klik hier voor conclusies en aanbevelingen.Linke soep! HOME